Besked/info. direkte fra AMcK's bestyrelse/træningsleder

Nyheder


AMcK generalforsamling 2013, 21. november kl. 19.00 i klubhuset

Dagsorden

 

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Formandens beretning

4. Kassererens beretning, samt godkendelse af regnskab

5. Valg af bestyrelse

6. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest (13.11.13)

7. Eventuelt

 

Formand Mikael Andersen på valg
Næstformand Freddy Johansen ikke på valg
Kasserer Ann Eriksen Ny valgt
Bestyrelsesmedlem Peter Brücher Jensen ikke på valg
Bestyrelsesmedlem på valg - ønsker ikke genvalg
Bestyrelsesmedlem André Christensen ikke på valg
Bestyrelsesmedlem Jesper Kristiansen på valg

 


Vel mødt
Bestyrelsen

 

Se mere på facebook


retur
AMcK på facebook